Vítejte na stránkách firmy GeoPráce Opava s.r.o.

Nabízíme Vám tyto služby:

GEOMETRICKÉ PLÁNY

 - vyznačení budovy
- vymezení věcného břemene
- změnu hranice pozemku
- rozdělení pozemku
 

VYTYČOVACÍ PRÁCE

- vytyčení stavby
- vytyčení vlastnické hranice pozemku
 

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

- dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměřování vedení NN, VN, VVN (dle metodiky ČEZ-formát ZDF, RDF)
- zaměřování přípojek inženýrských sítí
- polohopisné a výškopisné měření pro projekty (včetně projektů pro ČEZ)
 
 
 
 

Kontakt

GeoPráce Opava s.r.o.

Oblouková 298/24
Opava
74601

Adam Bambušek
725817745